Oznamy:

 

Výsledky komunálnych volieb v obci SVINIA 2014 

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie ekonomického pracovníka ZŠ s MŠ

 

 

Oznámenie

stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou ...

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce Svinia 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Svinej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov: TU 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstvavo Svinej 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Svinej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: TU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Svinia, Obecný úrad, Svinia, 082 32

 

 

Svinia 04. 09. 2014

 

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na 5. zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva obce

Svinia, ktoré sa bude konať dňa 08.09.2014 /pondelok/ o 17,00 hod. v kultúrnom dome vo Svinej.

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OZ
  4. Určenie zástupcu starostu
  5. Odstúpenie poslanca OZ – vymenovanie nového poslanca
  6. Odsúhlasenie odmeny pre zástupcu starostky
  7. Schválenie financií na opravu rómskych striech
  8. Schválenie financií na cestu pre novú IBV
  9. Schválenie preplatenia ATES stanice na novej IBV
  10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2015-2018 a určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie

11. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2014 pre ZŠ s MŠ

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

Mária Nawratová

starosta obce

 

 

 

 

 


 

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou

podľa paragrafu 102 zákona č. 232/2008 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Komunitné centrum v obci Svinia“ – stavebný dozor TU

 

 

 

 

NÁVRH DODATKU K VZN č.1/2014   TU 

 

 


 

Záverečný účet obce Svinia 2013  TU

 

 


 

 

 

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby do Európskeho parlamentu 2014 

Obec: Svinia

 

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1 081
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
90
Počet odovzdaných obálok 90
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 87

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 

NOVA,Konzervatívni demokrati Slovenska,Občianska konzervatívna strana  č.1  1
Kresťanskodemokratické hnutie  č.2 33
SMER-sociálna demokracia  č.3 17
Slovenská ľudová strana  č.4 0
Národ a Spravodlivosť - naša strana  č.5 0
Magnifikat Slovakia  č.6 5
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA č.7 0
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA  č.8 1
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia  č.9 0
Strana TIP  č.10 1
Ľudová strana Naše Slovensko  č.11 1
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA  č.12 0
NOVÝ PARLAMENT  č.13 0
MOST- HÍD  č.14 1
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA  č.15 2
Strana demokratického SLOVENSKA  č.16 0
Strana zelených  č.17 2
VZDOR - strana práce  č.18 0
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti č.19 11
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ  č.20 3
Sloboda a Solidarita  č.21 4
Strana moderného Slovenska  č.22 0
Koministická strana Slovenska  č.23 1
ÚSVIT  č.24 0
Strana občianskej ľavice  č.25 0
Slovenská národná strana  č.26 1
Slovenská demokratická a krestanská únia - Demokratická strana  č.27 3
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana  č.28 0
Strana maďarskej komunity  č.29 0

 

 


Uznesenie z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 10.4.2014 nájdete v sekcii uznesenia OZ.


Návrh zaverečného účtu obce Svinia za rok 2012 nájdete v sekcii úradná tabuľa


Aktualizované všeobecne záväzné nariadenie obce Svinia na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.


V sekcii história bola zverejnená "Župčianska legenda" pre spestrenie. Prajeme príjemné čítanie.


Milé deti a mládež!


Oznamujeme Vám, že si môžete prísť zahrať stolný tenis do klubu mládeže. 

Žiaci základných škôl
STREDA 16:00 - 18:00 hod. 

Žiaci stredných škôl
ŠTVRTOK 18:00 - 20:00 hod.


 

 

Udialo sa v našej obci:

Kultúra

„Oslava života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu.“
S radosťou a potešením sme pri príležitosti Mesiaci úcty k starším a mesiaca úcty k Ružencovej Panny Márie dňa 6.10.2012 pripravili pre našich občanov výlet na púť do Obišoviec. Taktiež sme ako každoročne nezabudli aj na malú slávnosť, ktorá sa konala pri tejto príležitosti dňa 14.10.2012 v našom kultúrnom dome. Prítomných potešili pesničky, básničky od našich detičiek, vystúpenie miestnej folklórnej skupiny Svinianka, ľudový rozprávač a taktiež sme nezabudli ani na malý darček v podobe poukážok na nákup tovaru. Celý článok

 

 

 

 

 

 


 

Výsledky našich žiakov základnej školy vo Svinej v monitore žiakov 9. ročníka opäť boli vyššie ako celoslovenský priemer. Žiakom a pedagógom blahoželáme.

 

Základné údaje MAT SJL
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 12 12
Priemerný počet bodov školy: 12,5 13,83
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 62,5% 55,33%
Percentil školy: 70,46 58,81
Priemerná známka žiakov školy: 2,42 2,42
Priemerný počet bodov vrámci SR: 11,51 13,62
Priemerná percentuálna úspešnosť vrámci SR: 57,54% 54,47%

 

Originálna verzia výsledkov

 

Poďakovanie riaditeľovi našej školy

Riaditeľ našej školy pán Mgr. Richard Jurčin obdržal poďakovanie za ochotu, osobný prínos, spoluprácu a čas, ktorý bol venovaný prípravam a realizácii návštevy zástupcov OECD v ZŠ a MŠ vo Svinej.  Celé znenie ďakovného listu nájdete tu.

Novoročné posedenie pri čaji

2.januára 2012 sa v Klube mládeže konalo Novoročné posedenie pri čaji. Fotodokumentáciu z podujatia nájdete v našej fotogalérii.

Historické fotky v našej fotogalérii

Naša fotogaléria je bohatšia o historické fotky dobrovoľného hasičského zboru vo Svinejbývalého futbalového klubu Svinia.

DHZ Svinia

Náš Dobrovoľný hasičský zbor obdržal ďakovný list za pomoc pri odstraňovaní následkov povodní v roku 2010 od prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Fašiangová veselica

Dňa 19.1.2011 sa konala Fašiangová veselica. Členky kultúrnej komisie pripravili pestrý program...celý článok

Obecná knižnica

V dedine pre občanov každého veku je k dispozícii Obecná knižnica. Je v kultúrnom dome, na poschodí. V ponuke má 2935 zväzkov kníh...celý článok

Klub mládeže a klub dôchodcov

V našej dedine od januára je pre mládež a dôchodcov k dispozícií Klub mládeže a Klub dôchodcov. Klub mládeže je v prevádzke v plnom prúde...celý článok

Fotky z otvorenia nájdete vo fotogalérii

scroll back to top
Dnes má meniny: Klement

Počasie

Anketa

Už viete, ako budete v novembri voliť?
 

Kalendár udalostí

<<  November 2014  >>
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Obecný úrad

KONTAKTY

Tel.: 051/7795282, 7484012

GSM: 0915 916 376
Fax: 051/7484011

obecsvinia@stonline.sk
www.obecsvinia.eu

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok     08:00 - 15:00
Streda     08:00 - 15:00
Štvrtok    08:00 - 15:00
Piatok     08:00 - 13:00

 

Vaše podnety, pripomienky, nápady k portálu obce Svinia nám môžete adresovať na
info@obecsvinia.eu

Kto je pripojený?

Máme online 3 hostí